Novosti

provođenju adulticidnog tretiranja komaraca dana 30.06.2020.

Kreirano: Petak, 26 Lipanj 2020 Ažurirano: Petak, 26 Lipanj 2020 Objavljeno: Petak, 26 Lipanj 2020
Napisao/la Super User

Obavještavamo Vas o provođenju adulticidnog tretiranja komaraca dana 30.06.2020.

Tretiranje se vrši s vozila.

 

OBAVIJEST
TRETIRANJE ODRASLIH KOMARACA – ADULTICIDNI TRETMAN

Tvrtka ID EKO d.o.o. Zagreb, Porečka 11 obavještava građane i druge strane ( Naručitelj,
Stručni nadzor, pčelari) da će se provoditi mjera suzbijanja odraslih komaraca - adulticidni
tretman u terminu:
30. lipnja 2020. (utorak) u vremenu od 5:00 do 7:00
sati

na području grada Sveta Nedjelja – područja javne površine – potoci i kanali, jezera, drvoredi i
parkovi:
- Potok Gušti Raj, Ratkajev potok, Potok Rakovica, Potok Srebrnjak, Potok Velika
Sjenokoša, Potok Strmec, Kanal Kerestinec, poprečni kanal Sveta Nedjelja
- Jezero Kerestinec, Rakitje, Orešje, Strmec, Kipišće
Adulticidno suzbijanje komaraca provodit će se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV
zamagljivanje, s vozila u pokretu. Za suzbijanje će se koristi insekticid propisano registriran i
dopušten za tu namjenu, rješenjem Ministarstva zdravstva za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Za hladno ULV zamagljivanje koristiti ćemo biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj
higijeni, vrsta biocidnog pripravka :18, pod trgovačkim nazivom NEOPITROID PREMIUM
(djelatna tvar: PERMETRIN, ESBIOTRIN, PIPERONIL BUTOKSID)
Molimo pčelare koji, eventualno imaju košnice na području na kojem se planira
prevesti tretman suzbijanja komaraca da poduzmu odgovarajuće mjere kako bih
zaštitili svoje pčele.

Također, molimo građane da se ne zadržavaju ( bez potrebe) na otvorenom u područjima
provedbe u vrijeme suzbijanja.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tijekom planiranog vremena provedbe,
tretmani će se odgoditi, a o svakoj promjeni pravovremeno ćemo obavijestiti
javnost.
Voditelj ekipa koji će provoditi suzbijanje komaraca:
Damir Mustapić 091/3698-750 ili na dolje navedene brojeve telefona.
ID EKO d.o.o.
Teh.dir.Dario Mustapić

Službeni dokument

Nova uputa Ministarstva poljoprivrede za izdavanje propusnica za poljoprivrednika i NPP: Prolongacija rokova

Kreirano: Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 Ažurirano: Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 Objavljeno: Ponedjeljak, 06 Travanj 2020
Napisao/la Super User

Nova uputa Ministarstva poljoprivrede za izdavanje propusnica za poljoprivrednika i NPP: Prolongacija rokova

 

Poštovani prijatelji  prosljeđujemo Vam  mail naše tajnice HPS-a Hrvojke o novim uputama Ministarstva poljoprivrede za izdavanje propusnica za poljoprivrednika i o prolongaciji rokova za podnošenje zahtjeva o provedbi mjere  NPP-a za razdoblje od 2020.-2022. godine.

Popodne u petak je ipak objavljen Pravilnik o dopunama pravilnika o provedbi mjera NPP-a za razdoblje od 2020.-2022. godine na službenim stranicama Narodnih novina broj41 od 3. travnja 2020.godine.

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV-ove bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranjem utvrđeni u člancima 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. i članku 17. stavku 1. podnose se do 2020. godine. Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_874.html

 

Poštovani,

Zaprimili smo uputu s novostima u izdavanju propusnica za poljoprivrednike, na način kako slijedi:

Zahtjev za izdavanje propusnica  i dalje se podnosi putem linka www.savjetodavna.hr/propusnice .

Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju Zahtjeve putem e-maila, telefona ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice te se organizira način podjele i obrade zahtjeva unutar službe.

Propusnici se i dalje šalju uelektroničkom obliku (putem e-maila i aplikacija Viber i WhatsApp) ili se mogu preuzeti u regionalnim uredima Ministarstva poljoprivrede (dežurni uredi samo ako ih nije moguće poslati elektroničkim putem ili putem prijave).

Novosti u izdavanju propusnica su:

·         OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede i to za nositelja i članove

·         Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za nositelja i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva

·         Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem propusnice za SEZONSKE RADNIKE na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. U Zahtjevu je izvršena izmjena tako da je dodano kod kućice upisa člana/sezonskog radnika. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

U zahtjevu obavezno mora biti naveden razlog zbog kojeg se traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ova kategorija odnosi se na one fizičke osobe koje nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara: u evidenciji posjednika domaćih životinja (IKG), Upisniku poljoprivrednika (MIBPG) i/ili u Evidenciji pčelara (registrirani u Hrvatskom pčelarskom savezu).

Sve već izdane propusnice vrijede do vremena naznačenog u propusnici.

Sustav e-građani koristiti će se za kontrolu izdanih propusnica.

 

Lijep pozdrav,

Hrvojka Galeković

 

Budite mi zdravi, pozitivno razmišljajte uz

pčelarski pozdrav, medno!

Željko Vukić, dipl.ing.

Propusnice za pčelare

Kreirano: Četvrtak, 26 Ožujak 2020 Ažurirano: Četvrtak, 26 Ožujak 2020 Objavljeno: Četvrtak, 26 Ožujak 2020
Napisao/la Super User

Propusnice za Pčelare

Poštovani prijatelji,

Poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje, a tako i pčelarima propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

• posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;

• proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;

• pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;

• kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) - zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;

• kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

 

VIŠE DETALJA NA SLIJEDEĆEM LINKU

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku
Ministarstva poljoprivrede po županijama:

Bjelovarsko-bilogorska županija    043/211-471    098/377-432
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Brodsko-posavska županija    035/487-545    091/4882-819
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dubrovačko-neretvanska županija    020/671-766    091/4882-979
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Istarska županija    052/625-018    091/4882-942 marina.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Karlovačka županija    047/600-731    091/4882-758 nikola.grzan@mps.hr
Koprivničko-križevačka županija    048/712-491    091/4882-778
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Krapinsko-zagorska županija    049/371-914    091/4882-736
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ličko-senjska županija    053/560-775    091/4882-795 nada.murgic@mps.hr
Međimurska županija    040/373 373    098/809-168 milorad.subic@mps.hr
Osječko-baranjska županija    031/275-755    091/4882-847
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Požeško-slavonska županija    034/312-540    091/4882-825
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Primorsko-goranska županija    051/813-186    091/4882-791
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sisačko-moslavačka županija    044/523-082    091/4882-749
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Splitsko-dalmatinska županija    021/225-081    098/809-150
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šibensko-kninska županija    022/888-097    091/4882-860
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Varaždinska županija    042/200-332    091/4882-768 mara.bogovic@mps.hr
Virovitičko-podravska županija    033/726-587    091/4882-961
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vukovarsko-srijemska županija    032/422-756    091/4882-927
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zadarska županija    023/214-059    091/4882-831 gordana.dragun@mps.hr
Zagrebačka županija    01/2011-808    091/5129-734
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vijest je preuzeta s:
Ministarstvo poljoprivrede
Tel: 01-4882-700; 01-4882-716
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Budite mi zdravi, pozitivno razmišljajte uz

pčelarski pozdrav, medno!

Željko Vukić, dipl.ing.

SAVEZ PČELARSKKIH UDRUGA

Zagrebačke županije „SPUZŽ"

Ljudevita Gaja 10, Bregana

Kontakt: +385 (98) 22 82 55

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..hr

Poziv na skupštinuPU SiSv.N u Rakitju

Kreirano: Nedjelja, 23 Veljača 2020 Ažurirano: Nedjelja, 23 Veljača 2020 Objavljeno: Nedjelja, 23 Veljača 2020
Napisao/la Super User

Poziv na skupštinuPU SiSv.N u Rakitju 28. veljače 2020.

                                               POZIV

Poštovane pčelarice i pčelari, članovi naše udruge,

Temeljem odluke Upravnog odbora pčelarske udruge Samobor i Sv. Nedelja od 21.01. 2020. godine pozivam Vas na 16.redovnu izbornu godišnju skupštinu koje će se održati u petak 28. veljače 2020. godine u Rakitju, Stari Hrast 55, Sveta Nedjelja s početkom u 18.00 sati.

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Otvaranje Skupštine – Himna i trenuci tišine

2. Riječi dobrodošlice, prijedlog i prihvaćanje dnevnog reda

3. Izbor radnih tijela Skupštine:

            - izbor radnog predsjedništva  (3 člana)

            - izbor verifikacijskog povjerenstva (3 člana)

            - izbor zapisničara i 2 ovjerovatelja zapisnika  

4. Izvješća:    a) o radu Udruge u 2019. godini

 b) o financijskom poslovanju Udruge u 2019. godini

 c) nadzornog odbora 

 d) pašnog povjerenika

5. Izvješće  verifikacijske komisije

6. Rasprava i glasovanje o izvješćima

7. Razrješenje dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora

    - prijedlog, rasprava i izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora Udruge

8. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2021.god., rasprava i prihvaćanje

9. Odluka o članarini za 2021. godinu 

10. Prijedlog, delegata za skupštinu HPS-a

11. Odluka o izboru likvidatora udruge

12. Pozdravna riječ gostiju

13. Razno -

14. Zatvaranje skupštine, druženje uz prigodni domjenak.

 

Molim Vas da svojim dolaskom pridonesete radu ove Skupštine, a eventualni nedolazak javite na broj mobitela 098/228-255 radi organiziranja domjenka, te da prije ulaska u dvoranu potpisom potvrdite svoju prisutnost. Sva izvješća kao i druge materijale za skupštinu mogu se dobiti na uvid uz prethodnu najavu na gore navedeni mobitel.

 

Srdačan pčelarski pozdrav, medno!                                     

                                                           Predsjednik                                                                           Željko Vukić, dipl.ing.