Novosti

Poziv 17 redovna skupstina

Kreirano: Nedjelja, 13 Lipanj 2021 Ažurirano: Nedjelja, 13 Lipanj 2021 Objavljeno: Nedjelja, 13 Lipanj 2021
Napisao/la Super User

POZIV na 17. redovnu godišnju skupštinu

Poštovane pčelarice i pčelari, članovi naše udruge,

Temeljem odluke Upravnog odbora pčelarske udruge Samobor i Sv. Nedelja od 16.03. 2021. godine pozivam Vas na 17. redovnu godišnju skupštinu koje će se održati u petak 18. lipnja 2021. godine u Rakitju, Stari Hrast 55, Sveta Nedjelja s početkom u 18.00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Otvaranje Skupštine – Himna i trenuci tišine

2. Riječi dobrodošlice, prijedlog i prihvaćanje dnevnog reda

3. Izbor radnih tijela Skupštine:

            - izbor radnog predsjedništva  (3 člana)

            - izbor verifikacijskog povjerenstva (3 člana)

            - izbor zapisničara i 2 ovjerovatelja zapisnika  

4. Izvješća:    a) o radu Udruge u 2020. godini

 b) o financijskom poslovanju Udruge u 2020. godini

 c) nadzornog odbora 

 d) pašnog povjerenika

5. Izvješće  verifikacijske komisije

6. Rasprava i glasovanje o izvješćima

7. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2022.god., rasprava i prihvaćanje

8. Odluka o članarini za 2022. godinu 

9. Prijedlog, delegata za skupštinu HPS-a

10. Pozdravna riječ gostiju

11. Razno -

12. Zatvaranje skupštine, druženje uz prigodni domjenak.

Molim Vas da svojim dolaskom pridonesete radu ove Skupštine, a eventualni nedolazak javite na broj mobitela 098/228-255 radi organiziranja domjenka, te da prije ulaska u dvoranu potpisom potvrdite svoju prisutnost. Sva izvješća kao i druge materijale za skupštinu mogu se dobiti na uvid uz prethodnu najavu na gore navedeni mobitel.

Srdačan pčelarski pozdrav, medno!                                     

                                                           Predsjednik         Željko Vukić, dipl.ing.
 

OTVOREN ŽIRO RAČUN ZA DONACIJE PČELARIMA STRADALIMA U POTRESU

Kreirano: Srijeda, 13 Siječanj 2021 Ažurirano: Srijeda, 13 Siječanj 2021 Objavljeno: Srijeda, 13 Siječanj 2021
Napisao/la Super User

Poštovane pčelarice i pčelari, dragi prijatelji udruge

OTVOREN ŽIRO RAČUN ZA DONACIJE PČELARIMA STRADALIMA U POTRESU

Hrvatski pčelarski savez otvorio je račun u Raiffeisen banci za uplatu donacija pčelarima stradalima u potresu.

U ovakvim teškim trenucima moramo biti složni te pokazati solidarnost prema kolegama pčelarima koji su stradali u potresu. Zato, ljubazno molimo sve pčelarice i pčelare, ljude dobre volje ukoliko su u mogućnosti, da pomognu uplatom donacije.

Svaka donacija je dobrodošla, stoga pomozite s iznosom primjerenim svojim mogućnostima.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na dobroj voljirazumijevanju i pomoći.

Srdačan pčelarski pozdrav, medno!                   


DONACIJE IZ HRVATSKE MOGU SE UPLAĆIVATI NA:

Primatelj: Hrvatski pčelarski savez-Zagreb
IBAN primatelja: HR7824840081502022605
Model i poziv na broj primatelja: HR00  29122020
Svrha: Donacija pčelarima stradalim u potresu


 

 DONACIJE IZ INOZEMSTVA MOGU SE UPLAĆIVATI NA:

Primatelj: Hrvatski pčelarski savez-Zagreb
IBAN primatelja: HR7824840081502022605

SWIFT: RZBHHR2X
Model i poziv na broj primatelja: HR00  29122020
Svrha: Donacija pčelarima stradalim u potresu

AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2021. GODINU

Kreirano: Subota, 19 Prosinac 2020 Ažurirano: Subota, 19 Prosinac 2020 Objavljeno: Subota, 19 Prosinac 2020
Napisao/la Super User

AŽURIRANJE PODATAKA U
EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2021. GODINU


Poštovane pčelarke i pčelari,
Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2021. godinu.
Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za
ažuriranje EPP:
OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.
Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno
31. prosinca 2020. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela
i katastru pčelinje paše.
Svaka Godišnja dojava (prilog 3) ili Upis u EPP (prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s
upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2020. godine).
Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2021. godini.
Kopiju predanog priloga 2 ili priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.
Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je
pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom.
Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica
na svojim pčelinjacima (uzimljene pčelinje zajednice).
Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku
na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar
ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti
godišnju dojavu.
S obzirom na trenutne epidemiološke mjere i potrebe pridržavanja istih obrzac godišnje dojave moguće
je predati povjereniku:
1. OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (prilog 3), a na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik
mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka.
2. PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku.
Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka.
Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila.
Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.
E-mail adrese povjerenika nalaze se na internet stranici Hrvatskog pčelarskog saveza.
Ažuriranje EPP za 2021. godinu pčelarima se ne naplaćuje.
Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u
pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara
i pčelinjaka u 2021. godini.
Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.

Hrvatski pčelarski savez
Stručna služba

Originalni dokument Prilog_3_azuriranje_Evidencije_pcelara_2021

OBAVIJEST TRETIRANJE ODRASLIH KOMARACA – ADULTICIDNI TRETMAN SVN

Kreirano: Petak, 04 Rujan 2020 Ažurirano: Petak, 04 Rujan 2020 Objavljeno: Petak, 04 Rujan 2020
Napisao/la Super User

OBAVIJEST
TRETIRANJE ODRASLIH KOMARACA – ADULTICIDNI TRETMAN

Tvrtka ID EKO d.o.o. Zagreb, Porečka 11 obavještava građane i druge strane ( Naručitelj,
Stručni nadzor, pčelari) da će se provoditi mjera suzbijanja odraslih komaraca - adulticidni
tretman u terminu:
04. rujna 2020. (petak) u vremenu od 04:00 do 6:30 sati na području grada Sveta Nedjelja – područja javne površine – potoci i kanali, jezera, drvoredi i parkovi:
- Potok Gušti Raj, Ratkajev potok, Potok Rakovica, Potok Srebrnjak, Potok Velika
Sjenokoša, Potok Strmec, Kanal Kerestinec, poprečni kanal Sveta Nedjelja
- Jezero Kerestinec, Rakitje, Orešje, Strmec, Kipišće
Adulticidno suzbijanje komaraca provodit će se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV
zamagljivanje, s vozila u pokretu. Za suzbijanje će se koristi insekticid propisano registriran i
dopušten za tu namjenu, rješenjem Ministarstva zdravstva za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Za hladno ULV zamagljivanje koristiti ćemo biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj
higijeni, vrsta biocidnog pripravka :18, pod trgovačkim nazivom NEOPITROID PREMIUM
(djelatna tvar: PERMETRIN, S-BIOTRIN, PIPERONIL BUTOKSID)
Molimo pčelare koji, eventualno imaju košnice na području na kojem se planira
prevesti tretman suzbijanja komaraca da poduzmu odgovarajuće mjere kako bih
zaštitili svoje pčele.
Također, molimo građane da se ne zadržavaju ( bez potrebe) na otvorenom u
područjima provedbe u vrijeme suzbijanja.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tijekom planiranog vremena provedbe, tretmani će se
odgoditi, a o svakoj promjeni pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.

Voditelj ekipa koji će provoditi suzbijanje komaraca:
Damir Mustapić 091/3698-750 ili na dolje navedene brojeve telefona.

ID EKO d.o.o.
Dario Mustapić, prokuris

 

Original dokument