Novosti

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠEĆERA ZBOG GUBITAKA MEDONOSNOG POTENCIJALA

Kreirano: Nedjelja, 15 Kolovoz 2021 Ažurirano: Nedjelja, 15 Kolovoz 2021 Objavljeno: Nedjelja, 15 Kolovoz 2021
Napisao/la Super User

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠEĆERA ZBOG GUBITAKA MEDONOSNOG POTENCIJALA

Ministarstvo poljoprivrede RH je na inicijativu Hrvatskog pčelarskog saveza izradilo Program potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala, a sve temeljem podataka s terena o nedostatku pčelinje paše zbog stradavanja medonosnog bilja uzrokovanog nepovoljnim meteorološkim prilikama. Hrvatski pčelarski savez je putem svojih udruga članica dostavio Ministarstvu poljoprivrede predmetne podatke s terena.


Ministarstvo poljoprivrede RH je na inicijativu Hrvatskog pčelarskog saveza izradilo Program potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala, a sve temeljem podataka s terena o nedostatku pčelinje paše zbog stradavanja medonosnog bilja uzrokovanog nepovoljnim meteorološkim prilikama. Hrvatski pčelarski savez je putem svojih udruga članica dostavio Ministarstvu poljoprivrede predmetne podatke s terena.

Dana 18. lipnja 2021. navedeni Program bio je objavljen na e-Savjetovanju, koje je završilo 25. lipnja 2021. s izvješćem od 30. lipnja 2021. Nadalje, Program je bio na dnevnom redu 71. sjednice Vlade Republike Hrvatske održane 29. srpnja 2021.

S obzirom na brojne upite pčelara zadnjih tjedana vezane uz način dodjele predmetne potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala kroz sufinanciranje realizirane nabava šećera za prihranu pčela objavljujemo dostupne informacije.

Naime, provedbeni akt (pravilnik) još nije službeno objavljen, a rok za nabavu šećera naveden u Programu potpore se bliži kraju.

Stoga, temeljem Programa potpore uvjeti za sufinanciranje realizirane nabave šećera za prihranu pčela su kako slijedi:

  • ·        kupovina šećera mora biti obavljena u razdoblju od 1. ožujka 2021. do zaključno s 1. rujna 2021. godine;
  • ·        računi za kupljeni šećer moraju biti R1;
  • ·        korisnici su pčelari upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
  • ·       korisnici moraju biti upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja i imaju prijavljen i ažuriran broj košnica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu (dalju u tekstu: „EPP“);
  • ·       potpora se dodjeljuje za pčelinje zajednice u stacionarnim i selećim pčelinjacima.

Napominjemo kako će iznos sufinanciranog dijela po pčelinjoj zajednici ovisiti o broju korisnika s prijavljenim količinama šećera za sufinanciranje te broju prijavljenih/ažuriranih pčelinjih zajednica u EPP-u za 2021. godinu, a najviše do 20,00 kuna po pčelinjoj zajednici.

Nadalje, čim provedbeni akt (pravilnik) bude službeno objavljen Hrvatski pčelarski savez će odmah na svojoj web stranci objaviti daljnje informacije.


 

3. ADULTICIDNI TRETMAN na području grada Sveta Nedjelja

Kreirano: Subota, 31 Srpanj 2021 Ažurirano: Subota, 31 Srpanj 2021 Objavljeno: Subota, 31 Srpanj 2021
Napisao/la Super User
OBAVIJEST
TRETIRANJE ODRASLIH KOMARACA – ADULTICIDNI TRETMAN
na području grada Sveta Nedjelja


Tvrtka ID EKO d.o.o. Zagreb, Porečka 11 obavještava građane i druge strane ( Naručitelj, Stručni nadzor, pčelari) da će se provoditi mjera suzbijanja odraslih  omaraca – adulticidni tretman u terminu:
02.kolovoza 2021. (ponedeljak) u vremenu od  4:00 do 6:00 sati na području grada Sveta Nedjelja

– područja javne površine – potoci i kanali, jezera, drvoredi i parkovi:
- Potok Gušti Raj, Ratkajev potok, Potok Rakovica, Potok Srebrnjak, Potok Velika Sjenokoša, Potok Strmec, Kanal Kerestinec, poprečni kanal Sveta Nedjelja
- Jezero Kerestinec, Rakitje, Orešje, Strmec, Kipišće

Adulticidno suzbijanje komaraca provodit će se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV zamagljivanje, s vozila u pokretu. Za suzbijanje će se koristi insekticid propisano registriran i dopušten za tu namjenu, rješenjem Ministarstva zdravstva za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Za hladno ULV zamagljivanje koristiti ćemo biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj higijeni, vrsta biocidnog pripravka :18, pod trgovačkim nazivom NEOPITROID PREMIUM (djelatna tvar: PERMETRIN, S-BIOTRIN, PIPERONIL BUTOKSID)

Molimo pčelare koji, eventualno imaju košnice na području na kojem se planira prevesti tretman suzbijanja komaraca da poduzmu odgovarajuće mjere kako bih zaštitili svoje pčele.

Također, molimo građane da se ne zadržavaju ( bez potrebe) na otvorenom u područjima provedbe u vrijeme suzbijanja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tijekom planiranog vremena provedbe, tretmani će se odgoditi, a o svakoj promjeni pravovremeno ćemo obavijestiti javnost

Voditelj ekipa koji će provoditi suzbijanje komaraca:
Damir Mustapić 091/3698-750 ili na dolje navedene brojeve telefona.

ID EKO d.o.o.
Teh.dir.Dario Mustapić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , tel: 01/2371-837 fax: 01/2371-828
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780

originalni dokument

3. ADULTICIDNI TRETMAN 02.08.2021

Kreirano: Petak, 30 Srpanj 2021 Ažurirano: Petak, 30 Srpanj 2021 Objavljeno: Petak, 30 Srpanj 2021
Napisao/la Super User

3. ADULTICIDNI TRETMAN


Obavještavamo Vas da će tvrtka Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o. provoditi mjeru suzbijanja letećih jedinki komaraca – adulticidni tretman u:
ponedjeljak 02.08.2021. u vremenu od 4:30 do 7:00 sati na području Grada Samobora, na lokacijama:
- Kanal uz prometnicu + kanal uz staru prugu u Domaslovcu
- Kanali u Perivoju, Kolokočevcu, Bobovici
- Trebež/Vrbovec - obalni pojas
- Potoci i močvarišta uz potok Gradnu (cijeli vodotok kroz grad – Šetalište uz mlinove, Šetališta F. Tuđmana, park Vugronščak)
- Šoderce (obalni pojas – Otok/Savrščak)
- Kanal u Molvicama
- Jezera (obalni pojas) u Bobovici
- Kanal u vojarni
- Vodotoci – Gradna + Rudarska Gradna, mala Rakovica, Rudarska grada, Hamor
- Kanal u Rakovom potoku
- Nizovi živice kroz grad, nizovi grmolikog raslinja te rubovi šuma na svim navedenim lokacijama sa posebnim osvrtom na zapuštene građevine
Adulticidno suzbijanje komaraca provodit će se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV zamagljivanje s vozila u pokretu, te atomizerima koje nose djelatnici na površine koje nisu dostupne kretanju vozila jer bi kretanje vozila pričinilo štetu na određenoj podlozi/nasadu. U zoni gustog zelenila na pojedinim lokacijama gdje je otežan pristup vozilima će se koristiti prijenosni uređaj za toplo ULV zamagljivanje  zbog bolje efikasnosti i detaljnijeg pristupa. Za suzbijanje će se koristiti insekticidi propisno registrirani i dopušteni za tu namjenu, rješenjem Ministarstva zdravstva za primjenu u Republici Hrvatskoj pod trgovačkim nazivima:

- NEOPITROID PREMIUM (aktivna tvar: permetrin (10,8%), esbiotrin (0,15%), piperonil butoksid (11%) –
Oznaka opasnosti: Opasnost; Oznaka upozorenja: H304, H317, H318, H410

- CYTROL 10/4 ULV (aktivna tvar: cipermetrin 11,7%) -Oznaka opasnosti: Opasnost; Oznaka upozorenja: H304, H318, H336, H373, H410

Molimo pčelare koji eventualno imaju košnice na području a kojem se planira provesti adulticidno suzbijanje komaraca da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitili svoje pčele.
Također, molimo građene da se ne zadržavaju na otvorenome u područjima provedbe u vrijeme suzbijanja.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tijekom planiranog vremena provedbe, tretman će se odgoditi, a o tome ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.

Voditelj DDD službe: Željka Čorić, mag.sanit. inž; 098-1381-412
U Zagrebu, 30.07.2021.

originalni dokument

2.adulticidnog tretmana protiv komaraca 2021

Kreirano: Nedjelja, 18 Srpanj 2021 Ažurirano: Nedjelja, 18 Srpanj 2021 Objavljeno: Nedjelja, 18 Srpanj 2021
Napisao/la Super User

Najava adulticidnog tretmana protiv komaraca

U privitku je obavijest o suzbijanju komaraca na području Sveta Nedelje, u utorak 20.07.2021. u ranojutarnjem periodu od 4:00 sati do 6:00 sati.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa.

Molimo da pčelari poduzmu sve potrebne mjere!

 

OBAVIJEST
TRETIRANJE ODRASLIH KOMARACA – ADULTICIDNI TRETMAN


Tvrtka ID EKO d.o.o. Zagreb, Porečka 11 obavještava građane i druge strane ( Naručitelj, Stručni nadzor, pčelari) da će se provoditi mjera suzbijanja odraslih komaraca - adulticidni tretman u terminu:
20.srpnja 2021. (utorak) u vremenu od 4:00 do 6:00 sati na području grada Sveta Nedjelja – područja javne površine – potoci i kanali, jezera, drvoredi i parkovi:
- Potok Gušti Raj, Ratkajev potok, Potok Rakovica, Potok Srebrnjak, Potok Velika Sjenokoša, Potok Strmec, Kanal Kerestinec, poprečni kanal Sveta Nedjelja
- Jezero Kerestinec, Rakitje, Orešje, Strmec, Kipišće Adulticidno suzbijanje komaraca provodit će se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV zamagljivanje, s vozila u pokretu. Za suzbijanje će se koristi insekticid propisano registriran i dopušten za tu namjenu, rješenjem Ministarstva zdravstva za  primjenu u Republici Hrvatskoj.

Za hladno ULV zamagljivanje koristiti ćemo biocid, insekticid za suzbijanje insekata u javnoj higijeni, vrsta biocidnog pripravka :18, pod trgovačkim nazivom NEOPITROID PREMIUM (djelatna tvar: PERMETRIN, S-BIOTRIN, PIPERONIL BUTOKSID)
Molimo pčelare koji, eventualno imaju košnice na području na kojem se planira prevesti tretman suzbijanja komaraca da poduzmu odgovarajuće mjere kako bih zaštitili svoje pčele.
Također, molimo građane da se ne zadržavaju ( bez potrebe) na otvorenom u područjima provedbe u vrijeme suzbijanja.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tijekom planiranog vremena provedbe, tretmani će se odgoditi, a o svakoj promjeni pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.
Voditelj ekipa koji će provoditi suzbijanje komaraca:

Damir Mustapić 091/3698-750 ili na dolje navedene brojeve telefona.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , tel: 01/2371-837 fax: 01/2371-828
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780