Novosti

američke gnjiloće pčelinjeg legla

Kreirano: Ponedjeljak, 13 Rujan 2021 Ažurirano: Ponedjeljak, 13 Rujan 2021 Objavljeno: Ponedjeljak, 13 Rujan 2021
Napisao/la Super User

Poštovane pčelarice i pčelari, dragi prijatelji

Ovim putem Vas obavještavamo kako je na području Kerestinca potvrđena prisutnost bolesti američke gnjiloće pčelinjeg legla, što nam je potvrđeno i od nadležne veterinarske stanice Samobor.

Stoga Vas molimo da kod pregleda svojih pčelinjih zajednica obratite pažnju na njihovo zdravstveno stanje i na sam izgled pčelinjeg legla, a ukoliko uočite neku sumnjivu pojavu ili prepoznate simptome koji bi ukazivali na američku gnjiloću odmah obavijestite o svemu nadležnog veterinara, pogotovo oni koji imaju pčelinjake u radijusu 4 km od dijagnosticiranog mjesta  bolesti neka izvrše preglede.

Na susjedne pčelinjake najvjerojatnije će izaći ovlašteni veterinar i veterinarski inspektor i izvršiti preglede i izuzeti uzorke.

 Isto tako prijavite pčelinjake nepoznatih vlasnika, kao i napuštene pčelinjake kako bi se prostor što kvalitetnije obradio i sanirao.

Ako se ustanovi da su neke košnice zaražene bolešću, pčelari su ih dužni uništiti (zapaliti) uz nadzor državnog inspektorata. Za svaku zaraženu košnicu pčelar će biti obeštećen s cca 900 kn. Od ove godine prema novom Pravilniku nije dovoljno biti upisan i ažuriran u Evidenciju pčelara i pčelinjaka nego je obavezno se registrirati u HAPIH da bi dobili JRDŽ- broj (jedinstveni registar domaćih životinja). Bez toga pčelari neće moći dobiti odštetu.

HAPIH se nalazi na adresi: Andrije Kačića Miošića 54, Velika Gorica Tel. 01/6253-210,   01/ 6236-607

Pozivamo Vas na druženje i radionicuna temu „Kvaliteta, zdravstvena ispravnost i označavanje meda i pčelinjih proizvoda

Kreirano: Nedjelja, 05 Rujan 2021 Ažurirano: Nedjelja, 05 Rujan 2021 Objavljeno: Nedjelja, 05 Rujan 2021
Napisao/la Super User

Poštovane pčelarice i pčelari, dragi prijatelji

Pozivamo Vas na druženje i radionicu na temu „Kvaliteta, zdravstvena ispravnost i označavanje meda i pčelinjih proizvoda“, koja će se održati u petak 10. rujna 2021. godine u Rakitju, Stari Hrast 55, Sveta Nedjelja s početkom u 18 sati.

Ovu radionicu organizira Pčelarska udruga "Samobor i Sv. Nedelja" u suradnji s Pčelarskom sekcijom Ustanove za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi" Rakitje i Savezom pčelarskih udruga Zagrebačke županije „SPUZŽ" povodom priprema za županijsku manifestaciju 11.festivala pčelarstva Zagrebačke županije koja se ove godine održava 18. i 19. rujna u Samoboru.

Radionicu ćemo započet sa stručnim predavanjem dr.sc. Daria Lasića voditelja laboratorija za kemijske analize hrane u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr.Andrija Štampar, o najčešćim problemima i greškama u označivanju, načinu punjenja i pakiranja meda i pčelinjih proizvoda.

S obzirom kako je došlo vrijeme ažuriranja Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2022. godinu (Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, prilog 3. i Upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, prilog 2.) ovom prilikom pčelari koji imaju pčelinjake na području Samobora i Sv.Nedelje moći će predati našem pašnom povjereniku svoju godišnju dojavu. Upute i prilozi na web stranici http://www.pu-samobor-svn.hr.

I za kraj slijedi dogovor vezan za održavanje manifestaciju 11. festivala pčelarstva Zagrebačke županije ( o nastupanju i sudjelovanju u organizaciji i izložbi i prodaji).

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju i ujedno Vas molimo, pozovite sve zainteresirane na ovo druženje. Ulaz je slobodan.

Uz pozdrav,

Za Hrvatsku kao Tigar – Medno!                                                   Za organizatora

                                                                                                 Željko Vukić, dipl. ing.

UPUTA ZA AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2022. GODINU

Kreirano: Nedjelja, 05 Rujan 2021 Ažurirano: Nedjelja, 05 Rujan 2021 Objavljeno: Nedjelja, 05 Rujan 2021
Napisao/la Super User

UPUTA ZA AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2022. GODINU

Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, do 31. 12. 2021. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2022. godinu.

Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, do 31. 12. 2021. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2022. godinu.

Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za ažuriranje EPP 2022.:

OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.

Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2021. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Svaka Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2021. godine).

Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2022. godini.

Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednicaodgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom.

Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje).

Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjak/e koji se nalazi/e na području nadležnosti tog povjerenika.

S obzirom na trenutne epidemiološke mjere i potrebe pridržavanja istih obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku:

- OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (Prilog 3) u terminima koje odredi udruga/povjerenik ili po dogovoru s povjerenikom, a na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka.

- PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

E-mail adrese povjerenika nalaze se na internet stranici Hrvatskog pčelarskog saveza.

Ažuriranje EPP za 2022. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2022. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2022. godini.

Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.


Godisnja_dojava-Prilog_3-sa_IBAN-om-2020

Upis_u_Evidenciju-Prilog_2-IBAN

odgoda adulticidnog tretmana

Kreirano: Srijeda, 01 Rujan 2021 Ažurirano: Srijeda, 01 Rujan 2021 Objavljeno: Srijeda, 01 Rujan 2021
Napisao/la Super User

Odgoda 4. adulticidnog tretmana

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, 4. adulticidni tretman suzbijanja komaraca nije proveden prema planiranom rasporedu, već će se najavljeni tretmani odgoditi za jedan dan, odnosno provodit će se u četvrtak 2.9. i petak 3.9.2021. godine.